MEMUR MAAŞ PROGRAMLARI

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı için hazırlamış olduğumuz Memur Maaşları Bordro programları istenilen her kuruma uyarlanabilir. Programın özellikleri şunlardır;
Kolay ve esnek kullanım,
Maliye Bakanlığı' nın yaptığı Say2000i programlarıyla bire bir uyumlu,
Yeni derece, kademe ve kıdeme göre %100 artış hesaplayabilme,
Başka kurumlardan gelen personelin varsa fark tazmiatını otomatik hesaplayabilme,
İcra matrahlarına göre 1/4 oranında icra hesabı yapabilme veya istenilen miktarda icra kesintisi yapabilme,
Hizmet borçlanması matrahlarına göre 1/4 oranında icra hesabı yapabilme veya istenilen miktarda hizmet borçlanması kesintisi yapabilme,
Tek personele veya istenilen sayıda personele maaş hesabı yapabilme,
Vergi iadelerini yapar ve her ayı ayrı ayrı bordroda göstererek kolay takibini sağlar,
Geriye dönük istenilen ay kadar terfi farklarını hesaplayabilme,
Aylık emekli aidatlarını saklayıp, yıl sonunda yıllık emekli aidatlarını listeleyebilme,
Yeni katsayılarla eski katsayılar arasındaki farkı hesaplayıp, otomaik olarak istenilen gün sayısı kadar fark maaşı hesaplayabilme.